STT Tên tài liệu Chức năng
1 Brochure Lễ hội Việt - Nhật 2016 Xem trực tuyến Download
2 Thông tin tài trợ Lễ hội Việt - Nhật 2016 Xem trực tuyến Download
3 Phiếu đăng ký tài trợ Download
4 Hồ sơ gian hàng Download
5 Thông cáo báo chí VJF 2016 Download
Đăng ký tài trợ Đăng ký tham dự
Gian Hàng