Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp ĐBSCL

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp ĐBSCL

08:47 AM | 01/03/2016

Sản xuất nông nghiệp đóng góp 20% GDP và 20% doanh thu xuất khẩu của Việt Nam; tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), mỗi năm, ngành này mất đi 250 triệu USD (chiếm tỷ lệ 1 – 1,5% GDP cả nước). Do ĐBSCL là một trong những vùng nông nghiệp chính của cả nước nên BĐKH còn làm cho nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế của không ít hộ gia đình.
  • Trang đầu
  • 1
  • Trang cuối
Đăng ký tham dự Cơ hội hợp tác
Gian Hàng