Thông cáo báo chí VJF 2016

Thông cáo báo chí VJF 2016

09:38 AM | 02/11/2016

Ngày 01 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 2 tại Cần Thơ (gọi tắt là Chương trình).
  • Trang đầu
  • 1
  • Trang cuối
Đăng ký tham dự Cơ hội hợp tác
Gian Hàng