Quảng cáo ngang
TRƯỚC SỰ KIỆN

-Họp báo công bố sự kiện vào đầu tháng 10/2016, đồng thời công bố Trailer quảng bá Lễ hội
-Phát Trailer quảng bá của Lễ hội trên các kênh bảo trợ thông tin, các đài truyền hình địa phương và các màn hình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
-Chính thức khởi động website của Lễ hội vj.mekongitp.com và đẩy mạnh truyền thông giới thiệu trên Fanpage Lễ hội Các kênh bảo trợ thông tin đưa tin trước sự kiện
-Lắp đặt POSM trong khu vực trung tâm thành phố, bao phủ không khí Lễ hội

TRONG SỰ KIỆN

-Họp báo công bố sự kiện vào đầu tháng 10/2016, đồng thời công bố Trailer quảng bá Lễ hội
-Phát Trailer quảng bá của Lễ hội trên các kênh bảo trợ thông tin, các đài truyền hình địa phương và các màn hình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
-Chính thức khởi động website của Lễ hội vj.mekongitp.com và đẩy mạnh truyền thông giới thiệu trên Fanpage Lễ hội Các kênh bảo trợ thông tin đưa tin trước sự kiện
-Lắp đặt POSM trong khu vực trung tâm thành phố, bao phủ không khí Lễ hội

SAU SỰ KIỆN

-Họp báo công bố sự kiện vào đầu tháng 10/2016, đồng thời công bố Trailer quảng bá Lễ hội
-Phát Trailer quảng bá của Lễ hội trên các kênh bảo trợ thông tin, các đài truyền hình địa phương và các màn hình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
-Chính thức khởi động website của Lễ hội vj.mekongitp.com và đẩy mạnh truyền thông giới thiệu trên Fanpage Lễ hội Các kênh bảo trợ thông tin đưa tin trước sự kiện
-Lắp đặt POSM trong khu vực trung tâm thành phố, bao phủ không khí Lễ hội

SƠ LƯỢC KẾT QUẢ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015
Sơ lược kết quả truyền thông
Sơ lược kết quả truyền thông
Gian Hàng