Đăng ký kết nối doanh nghiệp (B2B)  • Khảo sát thực tế đi đến các tỉnh ĐBSCL dành cho các doanh nghiệp FDI
  • Gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp FDI và DN/chính quyền 13 tỉnh ĐBSCL
  • Gala dinner giao lưu giữa các doanh nghiệp tối ngày 12/11/2016
  • Chủ động kết nối không giới hạn không gian và thời gian kết nối giữa các doanh nghiệp

Đăng ký b2b
Gian Hàng