Kết quả năm 2015
     - Chương trình “Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản” lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp vùng tại Cần Thơ vào năm 2015 và đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận.
     - Bên cạnh thành tựu là sự tham gia của số lượng lớn khách tham dự, đơn vị đoàn thể và các doanh nghiệp, thành công vang dội còn là kết quả giao lưu văn hóa, giúp Nhật Bản có cái nhìn rõ ràng hơn về đất, môi trường, về con người Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng, để từ đó, thúc đẩy hơn nữa sự đầu tư, liên kết và giao thương giữa hai nước.
     - “Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần thứ 3 năm 2015” được đánh giá là một chương trình kết nối thương mại, đầu tư thành công nhất từ trước đến nay giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và chính quyền cũng như doanh nghiệp các tỉnh ĐBSCL.
Kết quả năm 2015
     - 8 Đơn vị bảo trợ thông tin chính thức.
     - 80 Bài báo, tin tức đưa tin toàn bộ Chương trình.
     - Trailer của Chương trình được phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng hơn 2000 lần
     - Hơn 30.000 lượt tiếp cận Trailer trên Internet , tổng số lượt xem Trailer quảng bá, ước tính trên 150.000 lượt
Kết quả năm 2015
Gian Hàng